CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Ngày đăng: 28/06/2023 11:22 AM

    Hình thức thanh toán:

    1. Thanh toán tại văn phòng

    2. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

    3. Chuyển khoản: 

    Chia sẻ: